Tabela znakówRok  Początek i koniec  Zwierzę 
Rok  Początek i koniec  Zwierzę
1936 24.01.36-10.02.37  Szczur
1978 07.02.78-27.01.79  Koń
1937 11.02.37-30.01.38  Bawół
1979 28.01.79-15.02.80  Koza (Owca)
1938 31.01.38-18.02.39  Tygrys
1980 16.02.80-04.02.81  Małpa
1939 19.02.39-07.02.40  Kot (Królik)
1981 05.02.81-24.01.82  Kogut
1940 08.02.40-26.01.41  Smok
1982 25.01.82-12.02.83  Pies
1941 27.01.41-14.02.42  Wąż
1983 13.02.83-01.02.84  Dzik
1942 15.02.42-04.02.43  Koń
1984 02.02.84-19.02.85  Szczur
1943 05.02.43-24.01.44  Koza (Owca)
1985 20.02.85-08.02.86  Bawół
1944 25.01.44-12.02.45  Małpa
1986 09.02.86-28.01.87  Tygrys
1945 13.02.45-01.02.46  Kogut
1987 29.01.87-16.02.88  Kot (Królik)
1946 02.02.46-21.01.47  Pies
1988 17.02.88-05.02.89  Smok
1947 22.01.47-09.02.48  Dzik (Świnia)
1989 06.02.89-26.01.90  Wąż
1948 10.02.48-28.01.49  Szczur
1990 27.01.90-14.02.91  Koń
1949 29.01.49-16.02.50  Bawół
1991 15.02.91-03.02.92  Koza (Owca)
1950 17.02.50-05.02.51  Tygrys
1992 04.02.92-22.01.93  Małpa
1951 06.02.51-26.01.52  Kot (Królik)
1993 23.01.93-09.02.94  Kogut
1952 27.01.52-13.02.53  Smok
1994 10.02.94-30.01.95  Pies
1953 14.02.53-02.02.54  Wąż
1995 31.01.95-18.02.96  Dzik (Świnia)
1954 03.02.54-23.01.55  Koń
1996 19.02.96-07.02.97  Szczur
1955 24.01.55-11.02.56  Koza (Owca)
1997 08.02.97-27.01.98  Bawół
1956 12.02.56-30.01.57  Małpa
1998 28.01.98-15.02.99  Tygrys
1957 31.01.57-17.02.58  Kogut
1999 16.02.99-04.02.00  Kot (Królik)
1958 18.02.58-07.02.59  Pies
2000 05.02.00-23.01.01  Smok
1959 08.02.59-27.01.60  Dzik (Świnia)
2001 24.01.01-22.02.02  Wąż
1960 28.01.60-14.02.61  Szczur
2002 12.02.02-31.01.03  Koń
1961 15.02.61-04.02.62  Bawół
2003 01.02.03-21.01.04  Koza (Owca)
1962 05.02.62-24.01.63  Tygrys
2004 22.01.04-08.02.05  Małpa
1963 25.01.63-12.02.64  Kot (Królik)
2005 09.02.05-28.01.06  Kogut
1964 13.02.64-01.02.65  Smok
2006 29.01.06-17.02.07  Pies
1965 02.02.65-20.01.66  Wąż
2007 18.02.07-06.02.08  Dzik (Świnia)
1966 21.01.66-08.02.67  Koń
2008 7.02.08 - 25.01.09  Szczur
1967 09.02.67-29.01.68  Koza (Owca)
2009 26.01.09 - 13.02.10 Bawół
1968 30.01.68-16.02.69  Małpa
2010 14.02.10 - 2.02.11 Tygrys
1969 17.02.69-05.02.70  Kogut
2011 3.02.11 - 22.01.12 Kot (Królik)
1970 06.02.70-26.01.71  Pies
2012 23.01.12 - 9.02.13 Smok
1971 27.01.71-15.01.72  Dzik (Świnia)
2013 10.02.13 -30.01.14 Wąż
1972 16.01.72-02.02.73  Szczur
2014 31.01.14 - 18.02.15 Koń
1973 03.02.73-22.01.74  Bawół
2015 19.02.15 - 7.02.16 Koza (Owca)
1974 23.01.74-10.02.75  Tygrys
2016 8.02.16 - 27.01.17 Małpa
1975 11.02.75-30.01.76  Kot (Królik)
2017 28.01.17 - 15.02.18 Kogut
1976 31.01.76-17.02.77  Smok
2018 16.02.18 - 4.02.19 Pies
1977 18.02.77-06.02.78  Wąż
2019 5.02.19 - 24.01.20 Dzik (Świnia)